Lag:
Voksen:

Ungdom:

Barn:


» Hovedsponsorer
Nytt styre i Herkules Fotball 2018

Nytt styre er valgt av årsmøtet for 2018. For å komme i kontakt, se listen inne på artikkelen.


Nåværende styre ble valgt på årsmøtet 2017, og sitter til årsmøtet i 2018. Styreleder velges for 1 år  av gangen. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen slik at 3 av 6 styremedlemmer er på valg hvert år. Epost til klubbmailen: post@herkulesfotball.no                                 

Styreleder

Tore Hammersmark
tlf. 918 84 888
tore.hammersmark@bamble.kommune.no

Nestleder:
Terje Ramstad
tlf. 469 29 515
terje.ramstad1968@gmail.com

Styremedlemmer

Ivar Holand
tlf. 900 66 686
ivar.holand@hotmail.com

Ola Plassen Øverland
tlf. 971 59 843
ola-o@live.no

Øyvind Gonsholt
tlf. 419 00 129
oyvind.gonsholt@idrettsforbundet.no         

Hege Fehn
tlf. 907 37 354
hege.fehn@vegvesen.no

Wenche Steen Hansen
tlf. 970 21 025
wenche_s_h@hotmail.com

Anders Aks
tlf. 971 34 514
aks@folkebadet.no

1. varamedlem
Turid Homme Claussen
tlf. 905 54 119
tu-homme@online.no

2. varamedlem
Gry Eriksen
tlf. 469 35 582
gryholte@yahoo.no

Facebook Twitter Epost


» Sponsorer
» Støttespillere
Site powered by Sniggabo CMS v. 3.18